Hồng Kông, Trung Quốc đóng góp vào kinh tế Apec

Hồng Kông, Trung Quốc đóng góp vào việc tăng cường các sáng kiến ​​cơ sở hạ tầng kinh tế và pháp lý của khối Apec và kinh tế Apec

Singapore, ngày 05 tháng 3 năm 2021
Do Ban thư ký APEC ban hành
Hồng Kông, Trung Quốc đã đóng góp 1 triệu USD cho việc thành lập một quỹ phụ cho kinh tế APEC mới, nhằm hỗ trợ các sáng kiến ​​tăng cường cơ sở hạ tầng kinh tế và luật pháp của các nền kinh tế thành viên nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Đóng góp đã được xác nhận vào thứ Sáu ngày 05/03/2021 trong một biên bản ghi nhớ được ký bởi Teresa Cheng – Bộ trưởng Tư pháp Trung Quốc và Tiến sĩ Rebecca Sta Maria – Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC. Bên lề Hội nghị các Quan chức Cấp cao APEC đầu tiên năm 2021 và các cuộc họp diễn đàn liên quan.

Dịch vụ làm thẻ Apec cho doanh nhân Việt Nam: Xem tại đây

“Cơ sở hạ tầng pháp lý đầy đủ là điều cần thiết để phát triển kinh tế và tăng cường cơ sở hạ tầng pháp lý kinh tế là một trong những khía cạnh quan trọng để cải cách cơ cấu hiệu quả và bền vững, có thể mang lại lợi ích đáng kể cho các nền kinh tế APEC”, Bộ trưởng Cheng nói.

“Với việc thành lập quỹ phụ tăng cường cơ sở hạ tầng pháp lý kinh tế (SELI), chúng tôi hy vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác của các nền kinh tế thành viên trong việc tăng cường cơ sở hạ tầng pháp lý kinh tế thông qua chia sẻ thông tin, nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực”, Bộ trưởng Cheng nói thêm.

Quỹ phụ sẽ được chỉ đạo để hỗ trợ các nền kinh tế thành viên đánh giá và thực hiện các nỗ lực cải cách cơ cấu để củng cố cơ sở hạ tầng pháp lý kinh tế của họ, cũng như tiến hành các hoạt động nâng cao năng lực liên quan, bao gồm chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn về các công cụ và tiêu chuẩn pháp lý quốc tế, xây dựng các hướng dẫn thực hành tốt trong các lĩnh vực pháp lý cụ thể và chia sẻ thông tin, luật pháp và thực tiễn trong các lĩnh vực liên quan.

Với mục tiêu thúc đẩy cải cách cơ cấu và sự dễ dàng kinh doanh trong khối APEC, quỹ phụ sẽ cung cấp tài trợ cho các hoạt động đóng góp vào chương trình hội nhập, kết nối và cải cách cơ cấu khu vực của khối APEC.

Các nền kinh tế thành viên cũng có thể khai thác quỹ phụ cho các hoạt động hỗ trợ tạo thuận lợi và thực hiện các kế hoạch làm việc, kế hoạch hành động, sáng kiến ​​hoặc thảo luận chính sách có liên quan do Ủy ban Kinh tế APEC thông qua, chẳng hạn như kế hoạch làm việc của khối APEC về khuôn khổ giải quyết tranh chấp trực tuyến cho vi mô, nhỏ và các doanh nghiệp vừa trong giao dịch giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và quản lý thỏa thuận điện tử.

“Cơ sở hạ tầng pháp lý mạnh mẽ mang lại sự chắc chắn, công bằng, khả năng dự đoán và tăng cường sự tự tin để tiến hành kinh doanh”, Giám đốc Điều hành của Ban Thư ký APEC, Tiến sĩ Rebecca Sta Maria cho biết. “Khoản đóng góp được trao cho quỹ phụ này sẽ hỗ trợ các sáng kiến ​​cải cách cơ cấu trong khối. Điều này rất quan trọng vì chúng tôi tập trung vào quá trình khôi phục sau COVID ”.

Các dự án là một phần quan trọng của tiến trình khối APEC. Chúng giúp chuyển các định hướng chính sách của các Bộ trưởng và Lãnh đạo Kinh tế APEC thành hành động và giúp tạo ra những lợi ích hữu hình cho người dân sống ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo
Gọi ngay Messenger Zalo