Tờ khai thông tin xin visa Úc

MẪU TỜ KHAI THÔNG TIN XIN VISA ÚC

Quý khách trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi, giúp quá trình khai xin visa ÚC thuận tiện hơn. Xin chân thành cảm ơn!

I. Thông tin cá nhân:

 1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………….. ………………………………………………….
 3. Nước hiện đang cư trú: …………………………………………………….. ………………………………………………..
 4. Tình trạng hôn nhân: …………………………………………………….. ……………………………………………………..

II. Thông tin liên lạc:

 1. Địa chỉ hiện nay: ………………………………………………. …………… …………… …………… …………… ………
 2. Địa chỉ trên hộ khẩu: ………………………………………………. …………… …………… …………… ……………
 3. Số điện thoại cố định: …………………………………..       Di động: …………………………………………

III. Xuất nhập cảnh:

 1. Bạn có đi ra nước ngoài trong 05 năm gần đây không? …………… …………… …………… ………………….

(Nếu có: đi đâu, thời gian nào, bao lâu?) …………… …………… …………… …………… …………… …………… ………

 1. Bạn có đến ÚC bao giờ chưa? …………… …………… …………… …………… …………… …………… ……………

Nếu có: khi nào và ở ÚC bao nhiêu lâu? …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………

Bạn có từng bị từ chối visa ÚC lần nào chưa? …………… …………… …………… …………… …………………………….

 1. Bạn có từng bị từ chối visa nước nào khác không? …………… …………… …………… …………… …………… .
 2. Bạn có người thân nào ở ÚC không? …………… …………… …………… …………… …………… …………… …….
 3. Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ của người thân đó? …………… …………… …………… ………………………….. …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………. .

IV. Nghề nghiệp:

 1. Nghề nghiệp hiện tại (chức vụ): …………… …………… …………… …………… …………… …………… ……………
 2. Cơ quan: …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………………………………………….
 3. Tên tiếng Anh: …………… …………… …………… …………… …………… …………… ……………………………………
 4. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. Số điện thoại cơ quan:………………………………………………………………………………………………………………..
 6. Bạn đã bắt đầu công việc này từ khi nào ( tháng, năm nào)? …………………………………………………………..
 7. Lịch sử công việc 10 năm gần đây của quý khách : ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

V. Gia đình:

 1. Họ và tên vợ / chồng: …………………………………………………… ……………………………………………………….
 2. Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………..Quốc tịch: ………………………………………….
 3. Hiện nay vợ / chồng bạn đang ở đâu? …………………………………………………… ……………………………….
 4. Vợ / chồng của bạn có đi cùng với bạn không? ………………………………………………………………………..
 5. Bạn có mấy người con?
Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi ở Tình trạng hôn nhân Nghề Nghiệp Đã từng nộp hồ sơ xin Visa Úc chưa?
 

 

 

 1. Thông tin về bố mẹ (đẻ)
Họ và tên

 

Ngày tháng năm sinh Tình trạng hôn nhân Nơi ở Nghề nghiệp Đã từng nộp hồ sơ xin Visa Úc chưa?
Bố  

 

         
Mẹ  

 

 

 1. Thông tin về bố mẹ vợ / chồng
Họ và tên

 

Ngày tháng năm sinh Tình trạng hôn nhân Nơi ở Nghề nghiệp Đã từng nộp hồ sơ xin Visa Úc chưa?
Bố  

 

         
Mẹ  

 

 

 1. Thông tin về anh chị em (ruột) – yêu cầu ghi đủ.
Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi ở Tình trạng hôn nhân Nghề Nghiệp Đã từng nộp hồ sơ xin Visa Úc chưa?

 

 1. Thông tin về anh chị em vợ / chồng       
Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi ở Tình trạng hôn nhân Nghề Nghiệp Đã từng nộp hồ sơ xin Visa Úc chưa?

Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý khách!

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo
Gọi ngay Messenger Zalo