Các mức phạt khi lưu trú bất hợp pháp Hàn Quốc

Nhằm giảm tình trạng người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp Hàn Quốc tăng cao, ngày 10/12/2019, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã thông báo thực hiện chính sách mới liên quan đến quản lý đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Chính sách mời này gồm 04 nội dung chính như sau: BẤT HỢP PHÁP HÀN QUỐC – LUẬT NHẬP CẢNH HÀN QUỐC MỚI NHẤT

1. Tự nguyện về nước trong thời gian chỉ định được tái nhập cảnh Hàn Quốc.

2. Thiết lập trật tự lưu trú, hạn chế du nhập mới người nước ngoài bất hợp pháp Hàn Quốc.

3. Hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu nhân lực tại các doanh nghiệp.

4. Xem xét các trường hợp nhân đạo, nhân quyền.

Dịch vụ xin visa Hàn Quốc trọn gói: Xem tại đây

Dịch vụ xin visa Hàn Quốc 5 năm trọn gói: Xem tại đây

1. Bất hợp pháp Hàn Quốc tự nguyện về nước trong thời gian chỉ định được xem xét tái nhập cảnh Hàn Quốc LUẬT NHẬP CẢNH HÀN QUỐC MỚI NHẤT

Người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc nếu tự nguyện về nước trong khoảng thời gian từ ngày 11/12/2019 đến hết ngày 30/06/2020 sẽ được hưởng những chính sách ân xá như sau:

– Không bị phạt tiền và miễn cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc. BẤT HỢP PHÁP HÀN QUỐC.

– Được đăng ký dự thi tiếng Hàn để dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS đối với những người đủ điều kiện đăng ký dự thi.

– Sau khi về nước một thời gian nhất định sẽ được cho phép nhập cảnh trở lại Hàn Quốc bằng visa C-3, cư trú trong 90 ngày.

luật nhập cảnh hàn quốc mới nhất
Lao động Hàn Quốc

+ Nếu tự nguyện về nước trong thời gian từ 11/12/2019 đến ngày 31/03/2020 thì sau 03 tháng kể từ ngày về nước có thể đăng ký xin visa C-3 để tái nhập cảnh Hàn Quốc;

+ Nếu tự nguyện về nước trong thời gian từ 01/04/2020 đến ngày 30/04/2020 thì sau 04 tháng kể từ ngày về nước có thể đăng ký xin visa C-3 để tái nhập cảnh Hàn Quốc;

+ Nếu tự nguyện về nước trong thời gian từ 01/05/2020 đến ngày 30/05/2020 thì sau 05 tháng kể từ ngày về nước có thể đăng ký xin visa C-3 để tái nhập cảnh Hàn Quốc;

+ Nếu tự nguyện về nước trong thời gian từ 01/06/2020 đến ngày 30/06/2020 thì sau 06 tháng kể từ ngày về nước có thể đăng ký xin visa C-3 để tái nhập cảnh Hàn Quốc;

Lưu ý: BẤT HỢP PHÁP HÀN QUỐC

Khi đăng ký xin visa trở lại Hàn Quốc, ngoài các giấy tờ, thủ tục cần thiết theo quy định của phía Hàn Quốc phải nộp thêm Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Giấy xác nhận kiểm tra bệnh truyền nhiễm “lao phổi”.

– Sau khi tái nhập cảnh Hàn Quốc bằng visa C-3, phải thực khai báo nơi cư trú trên trang web www.hikorea.go.kr. Nếu về nước trong thời hạn cư trú của visa C-3 thì có thể được cấp lại Visa C-3 đi lại nhiều lần trong vòng 01 năm.

– Ngoài ra, sau khi tự nguyện về nước còn có thể đăng ký xin các loại visa như Lao động thời vụ (C-4, E-8), Du học tiếng Hàn (D-4), Doanh nghiệp đầu tư (D-8) nếu đủ các điều kiện theo quy định của Hàn Quốc. LUẬT NHẬP CẢNH HÀN QUỐC MỚI NHẤT

Lưu trú bất hợp pháp hàn quốc
Visa du học Hàn Quốc

2. Thiết lập trật tự, hạn chế du nhập mới của người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp Hàn Quốc

Hàn Quốc sẽ thực hiện triệt để các quy định về xử phạt người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc bị bắt như phạt tiền, cấm nhập cảnh vĩnh viễn nhằm răn đe người vi phạm và hạn chế du nhập mới người nước ngoài bất hợp pháp, cụ thể như sau:

– Đối với người nước ngoài tự nguyện về nước trong thời gian ân xá từ 12/11/2019 đến 30/06/2020 sẽ không phải nộp tiền phạt. Nếu tự nguyện về nước trong thời gian 03 tháng kể từ sau tháng 07/2020 chỉ phải nộp 30% số tiền phạt theo quy định và về sau thời gian trên sẽ phải nộp 50% số tiền phạt theo quy định. BẤT HỢP PHÁP HÀN QUỐC.

– Người nước ngoài tự nguyện về nước thuộc đối tượng bị phạt tiền như trên, nếu nộp phạt sẽ được miễn cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc. Trường hợp không nộp phạt, nếu thời gian tự nguyện về nước là trong vòng 03 tháng kể từ tháng 07/2020 sẽ bị cấm nhập cảnh từ 01 năm đến 10 năm, về sau thời gian trên bị cấm nhập cảnh từ 03 đến 10 năm.

Tham khảo bảng tiền phạt khi lưu trú bất hợp pháp Hàn Quốc:

Đối tượng Thời gian BHP Số tiền phạt hiện nay 30% 50%
 

 

 

 

Người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp Hàn Quốc

Dưới 01 tháng 01 triệu won 300 nghìn won 500 nghìn won
Từ 01 – dưới 03 tháng 1,5 triệu won 450 nghìn won 750 nghìn won
Từ 03 đến dưới 06 tháng 02 triệu won 600 nghìn won 01 triệu won
Từ 06 tháng đến dưới 01 năm 04 triệu won 1,2 triệu won 02 triệu won
Từ 01 năm đến dưới 02 năm 07 triệu won 2,1 triệu won 3,5 triệu won
Từ 02 năm đến dưới 03 năm 10 triệu won 03 triệu won 05 triệu won
Trên 03 năm 20 triệu won 06 triệu won 10 triệu won

3. Hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu nhân lực tại các doanh nghiệp

Đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc bị bắt, nếu bị bắt trong thời gian từ ngày 11/12/2019 đến ngày 28/02/2020 thì sẽ không bị phạt tiền. Nếu bị bắt kể từ tháng 03/2020 và nộp phạt tiền thì chỉ bị cấm nhập cảnh từ 06 tháng đến 01 năm. Nếu không nộp phạt thì vĩnh viễn bị cấm nhập cảnh vào Hàn Quốc.

3.1- Thực hiện Chế độ khai báo tự nguyện tuyển dụng bất hợp pháp đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Sản xuất chế tạo.

– Đối tượng tự nguyện khai báo: Chủ sử dụng đang tuyển dụng lao động bất hợp pháp (làm việc từ trên 03 tháng) và người lao động BHP của doanh nghiệp đó.

– Nếu tự nguyện khai báo từ khoảng thời gian từ ngày 11/12/2019 đến ngày 31/03/2020, chủ sử dụng và người lao động nước ngoài bất hợp pháp tại công ty sẽ được miễn tiền phạt. BẤT HỢP PHÁP HÀN QUỐC.

LUẬT NHẬP CẢNH HÀN QUỐC MỚI NHẤT
Visa lao động C4

3.2- Thực hiện Chế độ khai báo tự nguyện đối với bất hợp pháp trong ngành nông, nghư nghiệp. LUẬT NHẬP CẢNH HÀN QUỐC MỚI NHẤT

– Đối tượng khai báo: Chủ sử dụng đang sử dụng lao động bất hợp pháp và người lao động đang làm việc bất hợp pháp trong lĩnh vực lao động thời vụ nông nghiệp, ngự nghiệp.

– Thời gian tự nguyện khai từ 11/12/2019 đến 15/01/2020. Sau khi tự nguyện khai báo sẽ nhận được ưu tiên tuyển dụng của chính quyền Địa phương Hàn Quốc và nếu tự nguyện về nước sẽ được tạo cơ hội quay trở lại làm việc theo diện lao động thời vụ hợp pháp.

– Chủ sử dụng và người lao động tự nguyện khai báo được miễn phạt tiền.

3.3- Thực hiện Chế độ tự nguyện khai báo đối với người lao động không làm các thủ tục chuyển nơi làm việc.

– Đối tượng tự nguyện khai báo: Chủ sử dụng và người lao động E-9, H-2 còn thời gian cư trú nhưng đã chuyển xưởng và không thực hiện các thủ tục chuyển xưởng vì lý do như hết thời gian tìm việc.

– Thời gian tự nguyện khai báo: từ ngày 11/12/2019 đến 31/03/2020. BẤT HỢP PHÁP HÀN QUỐC.

– Chủ sử dụng chỉ phải nộp 30% tiền phạt và không bị hạn chế tuyển dụng lao động nước ngoài E-9.

– Lao động E-9 tự nguyện khai báo chỉ phải nộp 30% tiền phạt, lao động H-2 nộp tiền phạt hành chính vi phạm khai báo tìm việc.

– Lao động tự nguyện khai báo được tiếp tục làm việc tại công ty mà mình đang làm việc. Nếu có nguyện vọng có thể đăng ký tìm việc khác với Bộ Việc làm và Lao động.

4. Xem xét các trường hợp nhân đạo, bảo vệ nhân quyền LUẬT NHẬP CẢNH HÀN QUỐC MỚI NHẤT

Vì lý do nhân đạo, nhân quyền, Hàn Quốc sẽ xem xét cho những đối tượng thực sự không thể xuât cảnh về nước do những lý do bất khả kháng như điều trị bệnh, mang thai, sinh con, v.v. Đây là những đối tượng được nhận định là phải cần ở lại Hàn Quốc thêm một thời gian để chuẩn bị cho việc về nước. Những đối tượng như trên sẽ được cho phép ở thêm Hàn Quốc một thời gian tối đa là 01 năm. Nếu về nước trong thời gian được phép ở thêm nêu trên sẽ được tái nhập cảnh Hàn Quốc bằng visa C-3. BẤT HỢP PHÁP HÀN QUỐC – LUẬT NHẬP CẢNH HÀN QUỐC MỚI NHẤT

12 những suy nghĩ trên “Các mức phạt khi lưu trú bất hợp pháp Hàn Quốc

 1. Bùi Thị Liễu nói:

  Người bất hợp pháp bị bắt và đã nộp tiền trước khi trục xuất về nước thì sau 6 tháng đến 1 năm sẽ được qua lại Hàn quốc với visa gì là thích hợp nhất ạ ?

  • Minh Tuấn nói:

   Hiện tại với tất cả các trường hợp khi đã bất hợp pháp tại Hàn Quốc thì gần như không thể xin visa để quay lại Hàn Quốc. Khi có quy định mới Xinvisaquocte sẽ cập nhật thông tin tới bạn!

 2. Thảo nguyên nói:

  Bất hợp pháp về nước qua thời gian cấm 5 năm thì kết hôn với người hàn thì có thể đi được không ạ. Có khó khăn gì không ạ

  • Minh Tuấn nói:

   Cảm ơn bạn đã liên lạc với Xinvisaquocte. Chúng tôi đã gửi mail tư vấn hồ sơ cho bạn. Đồng thời, cũng có chuyên viên gọi điện tư vấn cho bạn kỹ hơn.

   • Đỗ quang quỳnh nói:

    Mình đi c3 diện bhp tự nguyện về. Mình đi 90 ngày nhưng ko mua được vé về mình ra hạn thành 8 tháng. Bây giờ mình về việt nam rồi có xin dc visa đi lại nhiều lần ko. Và hồ sơ cần những gị. Cảm ơn bạn

 3. Kim hoa nói:

  Lúc trước e có lệnh về nước và k đc nhập cảnh hq nhưng e k về ra ở bhp bây giờ e tự nguyện về nước có bị phạt tiền k ạ

 4. T bich nói:

  Bhp tự nguyện về nước visa đóng dấu 68-1 , hiện đã được 5 năm rồi ạ . Có thể xin visa quay lại hàn được không ạ ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi điện cho tôi Facebook Messenger Chat Zalo
Gọi ngay Messenger Zalo